Lisovna

Vyrábíme plastové výlisky z termoplastických materiálů na strojích s uzavírací silou od 35 do 300 tun včetně výroby dílů technologií dvou-komponentního vstřikování. Dávkování materiálu je zajištěno centrálním rozvodem materiálu, který je monitorován a řízen softwarem Winfactory..

Vstřikovací stroje jsou vybaveny řídícími systémy a potřebnými periferiemi pro spolehlivé a stabilní řízení procesu.

Cílem našich technologů je nastavení stabilního a optimálního vstřikovacího procesu.